การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี พ.ศ.2563

 

 

ข้อ-o37-1-หมุน
ข้อ-o37-2

 

คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

บันทึกข้อความผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ0-37-ปก
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ต่อท้ายผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 

 

Share:

Author: admin