ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

E-Mail : namong0001@gmail.com

Facebook : เทศบาลตำบลนาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

Twitter : @Namong0001

Share: