สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สุรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562

Share: