สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 ปี 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2563

Download (PDF, Unknown)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2562

Download (PDF, 50KB)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2562

Download (PDF, 43KB)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2562

Download (PDF, Unknown)

Share:

Author: admin