การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น

Share:

Author: admin