เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 19 โครงการ

ราคากลางปรับปรังทางนาคำม่อง บ.กุดไห ม.6
ราคากลางปรับปรุงทาง ซ.คนภูธร บ.ค้อใหญ่ ม.4
ราคากลางปรับปรุงทาง ซ.จำปา บ.ค้อใหญ่ ม.4
ราคากลางปรับปรุงทาง ซ.สุริยา บ.กุดไห ม.6
ราคากลางปรับปรุงทาง ถ.รุ่งเรืองบูรพา 3 บ.ค้
ราคากลางปรับปรุงทาง ถ.พิทักษ์ธรรม ซ. บ.ค้อใ
ราคากลางปรับปรุงทาง ถ.สายโคกทำเล บ.กุดไห ม.11
ราคากลางปรับปรุงทาง ถ.สายนาบึง บ.ค้อน้อย ม.5
ราคากลางปรับปรุงทาง ถ.สุขสวัสดิ์ บ.ค้อใหญ่
ราคากลางปรับปรุงทาง สน.07216 บ.งิ้ว ม.2
ราคากลางปรับปรุงทาง หนองขี้เห็น บ.กุดไห ม.6
ราคากลางปรับปรุงทาง หลังอนามัยบ.กลาง ม.3
ราคากลางปรับปรุงทาง อนามัยค้อน้อย บ.ค้อน้(3)
ราคากลางปรับปรุงทาง อนามัยค้อน้อย บ.ค้อน้(1)
ราคากลางปรับปรุงทาง อนามัยค้อน้อย บ.ค้อน้
ราคากลางปรับปรุงทางดงบ้านเพีย บ.กุดไห ม.6
ราคากลางปรับปรุงทางป่าสัก 2 บ.ค้อน้อย ม.5(4)
ราคากลางปรับปรุงทางป่าสัก 2 บ.ค้อน้อย ม.5(3)
ราคากลางปรับปรุงทางป่าสัก 2 บ.ค้อน้อย ม.5(2)
ราคากลางปรับปรุงทางป่าสัก 2 บ.ค้อน้อย ม.5(1)
ราคากลางปรับปรุงทางรัฐพัฒนา ซ.1 บ.กุดไห ม.6(1)
ราคากลางปรับปรุงทางป่าสัก 2 บ.ค้อน้อย ม.5
ราคากลางปรับปรุงทางรัฐพัฒนา ซ.1 บ.กุดไห ม.6

Share:

Author: admin