ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาขาม

 

Share: