โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำเสียในครัวเรือนและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำเสียในครัวเรือนและสถานประกอบการ วันที่ 29 สิงหาคา 2562

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการน้ำเสียและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน ชุมชนและสถานประกอบการของตนได้

 

Share:

Author: admin Namong