โครงการลด คัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

โครงการลด คัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2562 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2562

 

Share:

Author: admin Namong