เฝ้าระวังโรค Covid – 19 ณ ตลาดสดบ้านโพนงาม ตามมาตรการจังหวัด

9.ภาพมาตรการป้องกันโรคโควิดในตลาด
Share:

Author: admin