ประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ขอเชิญอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลนาม่อง  ผู้นำชุมชน  ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ในวันที่ 29 มีนาคม2565  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาม่อง และ กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสัตว์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ศาลาสำนักสงฆ์ดงนิมิตวรารมบ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลนาม่อง   อำเภอกุดบาก    จังหวัดสกลนคร

Share: