ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาม่อง

ขอเชิญอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลนาม่อง ผู้นำชุมชน ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาม่อง และ กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสัตว์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 14 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลจำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

Share:

Author: admin Namong