ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ การรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (ครั้งที่1)

ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง

เรื่อง  แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ การรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  (ครั้งที่ 1)

 

2.ประกาศสรรหาแก้ไข ลงเวปไซ
Share:

Author: admin Namong